E R K E N K A Y I T
İ Ç İ N
İ L E T İ Ş İ M E G E Ç !

Yorumlar

Lİder Kolejİne
HOŞ GELDİNİZ

Eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek 21. Yüzyıl yaşam ve iş becerileri gelişmiş, özgüvenli lider öğrenciler yetiştirme amacıyla büyük ve güçlü deneyimleri olan ve bu deneyimlerini hayata geçiren eğitimcilerle yola çıktık. Eğitimin bilinen ezberlerini, çağın gerektirdiği koşullara uygun yöntem ve anlayışlarla değiştirerek öğrencilerimizi, bugünden geleceğe hazırlıyoruz. Eğitim ve okul yaşamı, paydaşlarla işbirliğinin oluşması gereken önemli bir süreçtir. Yönetim anlayışımızda katılımcılık, şeffaflık ve karşılıklı belirlenen alanlarda işbirliği en önemli ilkelerimizdendir. Öğretmen en önemli yapı taşımızdır. Eğitimin niteliği ve gelişimi en temel sorumluluğumuzdur. Saygı, sevgi, etik anlayışımız, çevreye, yaşama ve bireylere saygımız ve farkındalığımız yüksektir.

İletişime Geç!

Ara: +90 535 312 1099

İnovasyon farkımız

Okulumuzda bilgiyi, innovationu, teknolojiyi, iletişimi bilerek ve görerek yaşayacaksınız.

Eğitim Sistemi-İLKES

Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, çok yönlü becerilerini geliştirir, ulusal düzeydeki sınavlara en iyi şekilde hazırlar, akademik kadromuzun öğrenme liderliğini, mesleki gelişim atölyeleriyle güncelleriz.

Lider Öğrenci Geliştirme Programı

İstanbul Lider Kolejinde Lider Öğrenci Geliştirme programı uygulanır. Program anaokulundan başlayarak 12. Sınıfa kadar devam eder.

Dil Eğitimi

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde dört dil becerisinde belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır. ‘LEADING STUDENTS projesiyle 21. yüzyıl yaşam becerileri kapsamında eleştirel düşünce, iş birliği, yaratıcılık ve iletişim becerileri küresel dil eğitimi programlarına entegre edilmiştir.

Ulusal Sınavlara Hazırlık Programı

Akademik programın 21. yüzyıl yaşam becerileri ile bütünlendiği ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı programımız öğrencilerimizin çevresel ve toplumsal kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder. Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

Bilişim Ve Teknoloji Programı

Hedefmiz, hayatımızın içine giren teknolojiyi doğru ve etkin kullanmayı öğrenmesini hedefler.

Sanat Ve Spor Programı

Eşsiz yeteneklerle doğduğuna inandığımız çocuklarımızın her birinin mutlaka sanatsal ve sportif olarak parlatılması ve yeteneklerinin beslenerek sanatı ve sporu yaşam tarzı haline getirmesi İstanbul Lider Koleji eğitim felsefesinin omurgasıdır.

Whatsapp